เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28 ภูเก็ตเกมส์

ขอแสดงความชื่นชมและยินดี
นายภาณุวัฒน์ โอฬาร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28 ภูเก็ตเกมส์
:: กีฬาแห่งไมตรีจิตและมิตรภาพ Hospitality & friendship games ::
ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2555
ในนามจังหวัดชลบุรี ในประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส
- ประเภทชายคู่
- ประเภทชายเดี่ยว
- ประเภททีมชาย

ผลการแข่งขัน นายภาณุวัฒน์ โอฬาร ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ประเภททีมชาย