เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กีฬาสีสัมพันธ์ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 1 และ 16 สิงหาคม พ.ศ.2555 โดยมี อาจารย์กฤษฏิ์ นิรุตติศาสตร์ เป็นประธาน และ มีอาจารย์ที่ปรึกษาสี (พ่อสี-แม่สี) ดังต่อไปนี้

สีแดง Red Army - อาจารย์ภคพล พิริยะเบญจวัฒน์ , อาจารย์สุจินดา เอี่ยมโอภาส
สีฟ้า Blue Airline - อาจารย์อรรถนัย สุขสวัสดิ์ , อาจารย์บงกชรัตน์ สมานสินธุ์
สีเหลือง Yellow Space - อาจารย์วีรยุทธ วีระคำ , อาจารย์จุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์
สีชมพู Pink Sixties - อาจารย์อัศวินทร์ เสียงลือชา , อาจารย์สัณห์สินี ปี่เงิน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_358-doc_351-newteacher_form08-06-55.pdf