เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2555
ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน – วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลก
2.เพื่อให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้ง ความภาคภูมิใจของวรรณคดีไทย
3.เพื่อส่งเสริม สืบสาน มรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่
กิจกรรม
ระดับชั้น ป.1 ประกวดคัดลายมือและระบายสี “นางเงือก”
ระดับชั้น ป.2 ประกวดคัดลายมือและระบายสี “ม้านิลมังกร”
ระดับชั้น ป.3 ชมการ์ตูนเรื่องพระอภัยมณี ตอน “สุดสาคร”
ระดับชั้น ป.4 ถอดความคำประพันธ์เรื่องพระอภัยมณี ตอน “กำเนิดสุดสาคร”
ระดับชั้น ป.5 ประกวดจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันสุนทรภู่
ระดับชั้น ป.6 ประกวดจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันสุนทรภู่


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_375-announceimage_373.jpg