เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม การเปิดตัวสี และ แสดงพลังสี กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 10

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2555 และจะมีการเปิดตัวสี และ แสดงพลังสี ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ในคาบเรียนที่ 7 ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม
*** นักเรียน ป.1-ม.5 ใส่เสื้อสี และ กางเกงพลศึกษา *** นักเรียน ม.6 ใส่ชุดพลศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_382-actimg_4425.jpg