เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ยินดีต้อนรับคณะผู้ปกครองจากโรงเรียนอนุบาลปาลินา กรุงเทพมหานคร

ยินดีต้อนรับคณะผู้ปกครองจากโรงเรียนอนุบาลปาลินา กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.00 น.- 11.00 น.