เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศ

กำหนดการฝึกซ้อม
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 17.30 – 19.30 น.
ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_395-01กำหนดการย่อ.pdf