เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอเชิญเข้าร่วมงาน "สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน" ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 - วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553

ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้ดำเนินการจัด "สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน" ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 - วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 ลักษณะการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน
1.การจัดกิจกรรม "ห้องสมุดเคลื่อนที่" มีการจัดหนังสือบางส่วน นำไปให้บริการการอ่านและจัดกิจกรรมเล่านิทาน บริเวณใต้อาคารอำนวยการ ตั้งแต่เวลา 15.45 - 16.45 น.
2.การจัดกิจกรรม "Books Fair" จัดจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ บริเวณใต้อาคารอำนวยการ ตั้งแต่เวลา 07.30 น.-17.30 น.สำนักพิมพ์ที่ร่วมจัดรายการ ได้แก่ บริษัทเบรน อินโนเวชั่น จำกัด บริษัทนานมีบุ๊คส์ บริษัทศุนย์หนังสือรังสิต จำกัด ร้านหนังสือประนอม บริษัทฟ้าใส บุ๊คส์ เซ็นเตอร์ และศูนย์หนังสือเอเชีย ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมกับทางโรงเรียนด้วย tents camping outdoor