เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม รุ่นพี่พบรุ่นน้อง

ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม รุ่นพี่พบรุ่นน้อง สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม