เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม “ตลาดนัดพหุภาษา หาหนังสือให้น้องอ่าน”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ได้จัดโครงการหาหนังสือให้น้องอ่าน โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัด “ตลาดนัดพหุภาษา หาหนังสือให้น้องอ่าน” ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.45-17.00 น. บริเวณชั้นล่างอาคารอำนวยการ โดยมีกิจกรรมดังนี้ ซุ้มรับบริจาคเงินและหนังสือ เกม ซุ้มเครื่องดื่ม มีน้ำใบเตย ชาไข่มุก ซุ้มยำมาม่า ซุ้มอาหาร เกี๊ยวทอด ซุ้มข้าวไข่เจียว