เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขัน "เถ้าแก่น้อย ซูโดกุเยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย" ครั้งที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขัน "เถ้าแก่น้อย ซูโดกุเยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย" ครั้งที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 14- วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม เวลา 10.00น.-18.00น. ณ บริเวณ ชั้น 1 และ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
โดยมี อาจารย์ชมพูนุทท์ สุวรรณชัย และ อาจารย์ธรรมนูญ รัตนมุง เป็นอาจารย์ผู้ประสานงาน และดูแลนักเรียน ::: รายชื่อนักเรียนที่ร่วมการแข่งขันมีดังนี้ ด.ช. กฤต สุรินทราบูรณ์ ป.5/1 ด.ช. ณัฐภัทร เชิดชู ป. 5/1 ด.ช.ปาณัท แสงสุขศิริ ป. 5/3 ด.ช. ภูมินทร์ เกรียงโกมล ป.5/2 ด.ญ.ปรายฝน วัฒนตระกูลชาติ ม. 2/1 ด.ญ.พัฒน์นรี งามจิตสุขศรี ม. 2/1 ด.ญ.อรญา กลัดเนียม ม. 2/2 ด.ญ.พิชชานันท์ พุทธวงศ์ ม. 2/3 ด.ช. ณภัทร ศรีวิโรจน์ ม. 2/2 ด.ช. เมธวิน เกรียงโกมล ม. 2/3 ด.ช. วัฒนชัย ศารทูลทัต ม. 2/4 และ ด.ช. ซัมโบดิ เปรม เบอร์ตัน ม. 2/2