เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2555

หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม " งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2555 " ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2555 โดยมีกำหนดการ ดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_413-Wakayama2012.pdf