เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการแลกเปลี่ยนกับ ร.ร.ประถมวากายามา ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และโรงเรียน ประถมในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวากายามา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่มากกว่า 136 ปี อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยรัฐบาล และมีแนวทางการจัดการเรียนการสอดที่สอดคล้องตรงกันกับโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา โดยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดประสบการณ์ตรง ในการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ให้กับนักเรียนที่เรียน ภาษาญี่ปุ่น โดยได้เสนอความร่วมมือในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 5 คน ซึ่งมีกำหนดเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6–16 พฤศจิกายน 2555 รวมระยะเวลา 11 วัน โดยทางโรงเรียนไม่ถือว่าเป็นวันลา ของนักเรียน
หากท่านผู้ปกครองสนใจที่จะให้นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดศึกษาข้อมูลของโครงการดังกล่าวตามเอกสารแนบหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ยอดสวรรค์ อิกูจิ โทรศัพท์ 038-458-700-3 ต่อ 4404 โดยสามารถยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก หากนักเรียนผู้ใดสามารถสอบผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องชำระเงินมัดจำ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าดำเนินการต่างๆ กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยวันและเวลาในการสอบคัดเลือกนั้นโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_415-Wakayama2012.pdf