เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม "สำรวจระบบสุริยะจักรวาลกับสภาวะโลกร้อน" ป.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมอลต์บำรุงร่างกายตรา"โอวัลติน" จัดโครงการ "สำรวจระบบสุริยะจักรวาลกับสภาวะโลกร้อน" สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนรักและหวงแหนโลก และร่วมกันป้องกันโลกจากสภาวะโลกร้อน โดยให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาล และสิ่งแวดล้อมของดาวพระเคราะห์แต่ละดวง โดยการนำเสนอ ผ่านสื่อการสอนในรูปแบบภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน ที่เหมาะแก่นักเรียนและจดจำง่าย ได้รับสาระความรู้มากมายพร้อมทั้งความบันเทิงเกมหลากหลายที่ได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมเยาวชนให้เห็นความสำคัญของโลก ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของโลก ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 คาบเรียนที่ 3