เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมันและคางทูม (MMR) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมันและคางทูม (MMR) ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องพยาบาล อาคาร 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ในการนี้ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองโปรดตรวจสอบการรับภูมิคุ้มกันของนักเรียนในความปกครองของท่าน และในกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ขอให้พิจารณาอนุญาตให้นักเรียนในความปกครองของท่านรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_426-ใบตอบรับ_07ก.ย.2555.pdf