เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กำหนดการบรรยายสรุปกฎ กติกา มารยาท กิจกรรม “พหุภาษา แฟมิลี่แรลลี่”ประจำปี 2555

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
กำหนดการบรรยายสรุปกฎ กติกา มารยาท กิจกรรม “พหุภาษา แฟมิลี่แรลลี่” ประจำปี 2555
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 ผู้บรรยาย : คุณสมสัก อุ่นประสาน (Oraganizer/Rallythai)
กำหนดการ ดังนี้
เวลา 15.00 น. ลงทะเบียน
- ลงนามรับ 1. กำหนดการ
2. สติ๊กเกอร์เบอร์รถ
3. สติ๊กเกอร์ผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์
4. ผังติดสติ๊กเกอร์
5. เอกสารบรรยายสรุป และตัวอย่างใบนำทาง (ไม่ใช่เส้นทางจริง
ในวันแข่งขัน) เพื่ออธิบายสำหรับท่านที่ไม่เคยเล่นแรลลี่มาก่อน

เวลา 15.30 น. - บรรยายสรุปกฎ กติกา มารยาทในการแข่งขัน
- ตอบข้อซักถาม
- ประชาสัมพันธ์ ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้พร้อมใจกันใส่เสื้อสีม่วงในวัน
ปล่อย Start
- ประชาสัมพันธ์ การแต่งกายในงานเลี้ยงภาคค่ำ ในธีมงานเลี้ยง
“สบาย – สบาย สไตล์ชายหาด”