เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ผลการแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
:::การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น::: เด็กหญิงพริมพิศา ไกรคุณ ม.3/2 และ เด็กหญิงสุธาศินี นาคธนสุกาญจน์ ม.3/3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 3,000 บาท

:::การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย::: นางสาววรัญญา ทองเอี่ยม ม.6/1 และ นางสาวปานไพลิน ประจันพาณิชย์ ม.6/3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 2,000 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_454-Copy of สัปดาลงพหุภาษา.jpg