เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์ - ลูก ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์ลูก
ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม - อังคารที่ 11 กันยายน 2555 *** กำหนดการ :
วันอังคารที่ 28 - วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 15.30 - 17.30 น. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันอังคารที่ 4 - วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 15.30 - 17.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 และวันอังคารที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 13.00 - 16.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม)
เวลา 15.00 - 15.30 พบกับนิทรรศการและอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ ณ ลานกิจกรรม
ชั้น 1 อาคารอำนวยการ (เฉพาะวันที่มีโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก)

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_457-doc_454-Copy of สัปดาลงพหุภาษา.jpg