เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแสดงละครเพื่อการศึกษา เรื่อง "ใคร..?" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ขอเชิญชมการแสดงละครเพื่อการศึกษา ในเรื่อง "ใคร...?" ในวันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 16.00-16.45 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม