เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน” ในงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 17 และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555
นักเรียนที่ร่วมการแข่งขันประกอบด้วย
1.ด.ช.ธีรพล รัตนเจริญพรชัย ม.2/3
2.ด.ญ.ตะวันวาด ยืนหยัดชัย ม.2/2
3.ด.ญ.สมภัสสร วิริยพันเลิศ ม.2/2
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อม เงินรางวัล 1,000 บาท