เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ยินดีต้อนรับ Mr. Louis Borok จาก โรงเรียน Westlake Boys High School

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ยินดีต้อนรับ Mr. Louis Borok ผู้อำนวยการฝ่ายInternational Students จากโรงเรียน Westlake Boys High School ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและดูการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 10.00-12.00 น.