เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ผลการแข่งขัน โครงการภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
โครงการภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2555
โดยมีอาจารย์ผู้ประสานงานนำนักเรียนไปแข่งขัน คือ อ.กมลวรรณ ปกรณ์ขจรนาวิน และ อ.สุทิศา น้ำขาว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ด.ญ. สมภัสสร วิริยพันเลิศ ม.2/2 ได้ 77 คะแนน ได้รับรางวัลชมเชย
2. ด.ญ. สิรินทร์ มุ่งเจริญ ม.3/2 ได้ 71 คะแนน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. น.ส. ภคพร เวฬุตันติ ม.5/1 ได้ 69 คะแนน
2. น.ส. ปัณฑารีย์ เชาวน์ดี ม.6/3 ได้ 67 คะแนน
3. น.ส. ปัณณรัช ชูเชิด ม.6/4 ได้ 73 คะแนน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_477-exchange1-2555.pdf