เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม ตลาดวิถีไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมตลาดวิถีไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 16.30 – 17.00น. ณ บริเวณใต้อาคารอำนวยการ

โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการนำเสนอองค์ความรู้ที่นักเรียนได้ศึกษาแก่สังคม
2. เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อันดีของท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจอย่างถูกต้อง
3. เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_479-เล่มฉบับสมบูรณ์SP_ธนพร54.pdf