เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน"

งานส่งเสริมการวิจัยขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน"
โดยมีวิทยากร ดร.สิทธิกร สุมาลี อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม
เวลา 9.00 น. - 15.00 น.


篷房厂家
美食节篷房
音乐节帐篷