เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศผลการประเมิน Senior Project ชั้น ม.4-5 ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

ประกาศผลการประเมินโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior Project)
ภาคต้น ปีการศึกษา 2555
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

(สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่าน ให้นักเรียนทำการติดตามให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคปลาย ปีการศึกษา 2555)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_488-ผลการประเมินSeniorProject.xlsx