เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กำหนดการสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
กำหนดการสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2555
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2555

08.30 – 10.00 น. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10.00 – 10.10 น. พัก 10 นาที
10.10 – 12.10 น. คณิตศาสตร์
12.10 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ภาษาอังกฤษ

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2555

08.30 – 10.00 น. ภาษาไทย
10.00 – 10.10 น. พัก 10 นาที
10.10 – 12.10 น. วิทยาศาสตร์
12.10 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. สุขศึกษาและพลศึกษา / การงานอาชีพและเทคโนโลยี / ศิลปะ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_502-ผลการสอบคัดเลือกThe2013Third Annual International Student forum.pdf