เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (IMSO 2012)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิม เสริมศักดิ์ศศิธร นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาิวทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ในปีการศึกษา 2554 ที่ได้รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา International Mathematics and Science Olympiad for Primary School (IMSO 2012) มีนักเรียนจาก 12 ประเทศ จำนวน 235 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ประเทศเนปาล จีน แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย ไต้หวัน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินเดีย และประเทศไทย แข่งขันระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2555 ณ เมืองลักซ์เนา สาธารณรัฐอินเดีย