เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ยินดีต้อนรับ Mr.Terry Falckผู้แทนจากสถาบัน classical louis vuitton monogram replica Harrow House International College เยี่ยม

ยินดีต้อนรับ Mr.Terry Falck ผู้แทนจากสถาบัน classical louis vuitton monogram replica Harrow House International College, SWANAGE , Dorset, UK ในโอกาสที่เดินทางมาแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ณ สหราชอาณาจักร เยี่ยมชมโครงการการศึ replica burberry handbags ษาพหุภาษาและพบนักเรียนเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 คาบเรียนที่ 7 (เวลา 14.55 louis vuitton epi replica outlet น. - 15.45 น.)