เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ยินดีต้อนรับ นิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยวากายาม่า Mr. Naoshi Tanaka

ยินดีต้อนรับ Mr.Naoshi Tanaka นิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยวากายาม่า ในโอกาสที่เดินทางมาฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ถีง วันพฤหัสที่ 20 ธันวาคม 2555

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_531-announceimage_529.jpg