เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอเชิญร่วมงานประจำปีสาธิตเกษตร 2555 "80 พรรษา มหาราชินี ด้วยพระบารมี แม่แห่งแผ่นดิน"

ขอเชิญร่วมงานประจำปีสาธิตเกษตร 2555
"80 พรรษา มหาราชินี ด้วยพระบารมี แม่แห่งแผ่นดิน"
ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขน)
ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2555

โครงการการศึกษาพหุภาษาได้ส่งการแสดงและนิทรรศการเข้าร่วมในการจัดงานดังต่อไปนี้

♥เกมลานสนุก บริเวณสนามหน้าอาคารกีฬาฯ
ล้วง-จับ-ส่ายยยย , จิ้มให้แตก , ปาให้โดน !!! , แจ็คผู้ฆ่ายักษ์

♥การแสดงเวทีวิชาการ บริเวณอาคารอุบล เรียงสุวรรณ
9.45 - 10.05 น. : Romeo and Juliet และ Japanese Singing and Japanese Show

♥การแสดงกลางแจ้ง บริเวณสนามหน้าอาคารอุบล เรียงสุวรรณ
14.15 -14.30 น. : พหุภาษา “พหุภาษาน้อมใจ ... ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

♥กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ บริเวณอาคารอุบล เรียงสุวรรณ
8.30 - 12.00 น. "Languages Bring You to the World SATIT KASET MP LAB SCHOOL"
-ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการการศึกษาพหุภาษา
-เขียนพู่กันจีน
-พับกระดาษแบบญี่ปุ่น


ไฟล์แนบ : สูจิบัตรงานประจำปี 2555 (บางเขน)

สำหรับพหุภาษา จัดงานประจำปีในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2555
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_533-annualfair2555.jpg