เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ยินดีต้อนรับคณะผู้แทนบริษัทนำเที่ยว สื่อมวลชน จากประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ยินดีต้อนรับ คณะผู้แทนบริษัทนำเที่ยว สื่อมวลชน
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโอซากา
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว
และ เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟุกุโอกะ

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.30 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

เพื่อฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน
ชมห้องหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ชมการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
ชมนิทรรศการโครงการแลกเปลี่ยนฯ พหุภาษา-มัธยมเซริน , พหุภาษา-ประถมศึกษาวากายามา
การจัดกิจกรรมและการทำงานของนักเรียนที่เตรียมงานประจำปี
และ พบประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษา