เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหา ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ designer louis vuitton replica Free Shipping ระดับประถมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2553 designer 帐篷制造工厂 Free Shipping ปรากฏว่าผลการแข่งขัน ดังนี้
1.เด็กชายวราเมธ แสงอร่าม ป.2/2 รางวัลชมเชย
2.เด็กชายฐาปนา ธงชัย ป.2/3 เหรียญทอง
2.เด็กหญิงโยษิตา จารุเวทตระกูล ป.2/3 เหรียญทองแดง
3.เด็กหญิงลลิต designer 帐篷旅馆Free Shipping เวชกิจวาณิชย์ ป.4/1 เหรียญเงิน
4.เด็กหญิงจิรัชญา ใจงาม ป.4/2 เหรียญเงิน
5.เด็กชายภูรี designer 户外帐篷篷房 Free Shipping อัศกิตติพร ป.4/3 รางวัลชมเชย
6.เด็กชายธนภณ เนื่องจำนงค์ ป.5/2 รางวัลชมเชย
7.เด็กชายชนศิษฏ์ เวชกิจวาณิชย์ป.5/3 รางวัลชมเชย
8.เด็กชายณภัทร พรมีไชย ป.6/1 เหรียญเงิน
นักเรียนจะเข้ารับรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร designer 户外帐篷篷房 Free Shipping กทม.