เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ค่ายกลางวันลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่ายกลางวันลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 7.00 น. - 16.30 น. โดยจัดกิจกรรมภายในบริเวณโรงเรียน และ ชุมชนใกล้เคียง ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมี อาจารย์พัชราภรณ์ กัณหาทอง เป็นผู้อำนวยการค่าย