เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ห้องสมุดโรงเรียนฯแจ้ง"หนังสือมาใหม่ ชวนอ่าน"

ห้องสมุด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา แจ้งหนังสือเข้าใหม่ ชวนให้ผู้สนใข้เข้ามายืมอ่านได้
ณ ห้องสมุดโรงเรียนฯ โดยสามารถเข้าที่เมนู "ระบบค้นหาหนังสือห้องสมุด"

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_585-pr4_newbook.jpg