เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

"The Clifford Phonics Camp"18th-21st 2013--มีผู้สมัครเต็มแล้ว--

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม "The Clifford Phonics Camp"
ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ โีรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

*** รายละเอียดเพิ่มเติม ***
1. ใบสมัครเข้าค่าย "The Clifford Phonics Camp"
2. ตารางกิจกรรม ฯ

*** หมายเหตุ ***
*** ขณะนี้มีนักเรียนสนใจสมัครเต็มแล้วค่ะ!!! ... แล้วพบกันใหม่ปีหน้า 2557 นะค่ะ เด็กๆๆๆ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_605-Clifford Camp Schedule 2013 ติดบอร์ด001.pdf