เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
จัดโครงการการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ระหว่างวันที่ 11 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกรอบที่ 1 ได้จำนวนนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบถัดไป จำนวน 27 คน จาก 101 คน ดังนี้
ด.ช.ปริวุฒิ ปาประกอบ
ด.ญ.ชนัมพร ศรีงาม
ด.ช.สุววิชญ์ สุวรรณกิจบริหาร
ด.ช.ณัฐณรงค์ แก้วผาบ
ด.ช.ณัฐพล ลีลาธนาพิพัฒน์
ด.ช.เมธัส เมฆะวรากุล
ด.ช.สิรวิชญ์ ขวัญใจพานิช
ด.ญ.เมธาวี ทรัพย์ยืนนาน
ด.ญ.ศศิกัญญา โภทชงรัก
ด.ช.นนท์ธัช ผดุงศิลป์ไพโรจน์
ด.ช.ณพัชร ตันกุลสวัสดิ์
ด.ญ.แพรวพธู เพียรชูชัย
ด.ญ.วีร์สุดา อินดี
ด.ช.สิฐฑา โรจนวิภาค
ด.ช.สยาม พันธ์แจ่ม
ด.ช.ณัฐพล เวชกิจวาณิชย์
ด.ญ.จารุภา สิทธิเชนทร์
ด.ช.วุฒิชัย รัยสุวรรณสกุล
ด.ช.ศิรกฤษฎิ์ กฤตยาธนรักษ์
ด.ช.ณัฏฐ์ชาวิน เนื่องจำนงค์
ด.ญ.ณภัทร ชัยล้อรัตน์
ด.ญ.สิริกร คูณาภินันท์
ด.ช.ภาสวิชญ์ ชินธรรมรักษ์
ด.ช.ชินดนัย ศรีพิทักษ์สกุล
ด.ช.วีรเทพ โรจน์ขจรวณิช
ด.ญ.กมลลักษณ์ รัตนธารส
ด.ญ.ธัญญนันท์ โรจน์ศิริสถิตย์

และจะดำเนินการแข่งรอบถัดไปในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
ช่วงคาบเรียนสนทนายามเช้าและทักษะชีวิต
ณ ห้องปฎิบัติการชีววิทยา

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_616-math.pdf