เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

Interactive Multilingual Camp # 3

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม "Interactive Multilingual Camp (IMC)" ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2556ณ โีรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และกิจกรรมนอกสถานที่ ณ ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท อุทัยธานี

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_625-onet-p.6.pdf