เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์(17-04-56)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ประกาศเรื่อง รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 13 อัตรา

รายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : ปริญญาตรี 12,510 บาท ปริญญาโท 15,280 บาท

- สาขาภาษาอังกฤษ (เพื่อสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา)จำนวน 5 อัตรา

- สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ (เพื่อสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา)จำนวน 1 อัตรา

- สาขาสังคมศึกษา (เพื่อสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา)จำนวน 1 อัตรา

- สาขาคณิตศาสตร์ (เพื่อสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา)จำนวน 1 อัตรา

- สาขาภาษาไทย (เพื่อสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา)จำนวน 2 อัตรา

- สาขาวิทยาศาสตร์ (เพื่อสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา)จำนวน 1 อัตรา

- สาขาบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

- สาขาการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ **
กรุงเทพฯ(บางเขน) : 02-942-8811
ชลบุรี : 038-458701-5 , 038-458777

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_631-newteacher-17-04-56.pdf