เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน 2555

กำหนดการประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ในวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ.2556
กิจกรรมจัดแสดงผลงาน ณ หน้าห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม
14.30 น. การนำเสนอผลงานจากกิจกรรม Think for fun
14.35 น. การนำเสนอผลงานจากกิจกรรม IT PARTY สนุกคิด ค้น คลิก
14.40 น. การนำเสนอผลงานจากกิจกรรม สร้างสรรค์งาน PRESENTATION
14.45 น. การนำเสนอผลงานจากกิจกรรม ศิลป์หรรษา
14.50 น. การนำเสนอผลงานจากกิจกรรม อาหารไทยอะไรเอ่ย
14.55 น. การนำเสนอผลงานจากกิจกรรม Math & Science Camp #3
15.00 น. การนำเสนอผลงานจากกิจกรรม วิทย์ – คณิต ประดิษฐ์ศิลป์
15.05 น. การนำเสนอผลงานจากกิจกรรมวาดภาพการ์ตูนและเทคนิคการระบายสี
15.10 น. การนำเสนอผลงานจากกิจกรรม เตรียมความพร้อม ม.1
15.15 น. การนำเสนอผลงานจากกิจกรรม เตรียมความพร้อม ป.1

เชิญชวนผู้ปกครองเดินชมผลงานของนักเรียนจากกิจกรรมต่างๆ และ การแสดงบนเวที ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม
15.20 น. ชมวีดิทัศน์ ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคฤดูร้อน
(จัดทำโดยนักเรียนจากกิจกรรม สร้างสรรค์งาน PRESENTATION)
15.25 น. การแสดงจากกิจกรรม สนุกกับภาษาไทย – อังกฤษในอาเซียน
15.30 น. การแสดงจากกิจกรรม เตรียมความพร้อม ป.1
15.40 น. ผู้ปกครองตอบแบบประเมินโครงการฯ เสร็จสิ้นการประเมินผลกิจกรรมภาคฤดูร้อน

หมายเหตุ กิจกรรมทางวิชาการหรือกีฬา ประเมินผลโดยการสอบหรือสอบปฏิบัติทักษะทางกีฬา