เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

เปลี่ยนแปลงกำหนดวันฝึกกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันบรรยายพิเศษเพื่อลูก–ศิษย์ จากวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เป็นวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2556 ทั้งนี้จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันฝึกกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ โดยมีการฝึกกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 และงดฝึกกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 ซึ่งมีจำนวนครั้งของการฝึกกิจกรรมดังเดิม