เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอเชิญชมการแสดงละครเพื่อการศึกษา เรื่อง "Where Wolf"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ขอเชิญชมการแสดงละครเพื่อการศึกษา ในเรื่อง "Where wolf" ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 16.00-16.45 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม