เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอเชิญชมการแสดงละครเพื่อการศึกษา เรื่อง "Just Turn แค่หันกลับมา...."

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ขอเชิญชมการแสดงละครเพื่อการศึกษา ในเรื่อง "Just Turn แค่หันกลับมา...." ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 16.00-16.45 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม