เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

แนะนำอาจารย์ใหม่วิชาภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ Yu Kudo

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น ขอแนะนำอาจารย์ใหม่
อาจารย์ Yu Kudo
สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Akita International University
อาจารย์จะมาสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้น ป.4 ,ป.6 ,ม.1 , ม.3 , ม.4 , ม.6
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2556