เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 9.00 น- 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ

โดยมี อาจารย์ธรรมนูญ รัตนมุง เป็นประธานการต้อนรับ
ผศ.กรรณิการ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ
อ.ปรัชญา จันตา อ.ปารมี ศรีบุญทิพย์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_714-travel copy.jpg