เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม "เที่ยวกันไป ไม่ไกลเกินวัน" วันเสาร์ี่ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2556

งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรร่วมกิจกรรม "เที่ยวกันไป ไม่ไกลเกินวัน"
ในวันเสาร์ี่ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2556
โดยมีกำหนดการดังนี้

7.00 ออกเดินทางจากโรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา
8.30 รับประทานอาหารเช้า ร้านออนล็อกหยุ่น (ร้านอาหารเช้าสไตล์ดั้งเดิม)
9.00 วัดมังกรกมลาวาส
10.30 วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
11.30 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร(วัดแจ้ง)วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
12.30 อาหารกลางวันที่ Black Canyon
13.30 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และ พระบรมมหาราชวัง
14.30 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
15.00 วัดบวรนิเวศวิหาร
16.00 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)
17.00 ออกเดินทางกลับ โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา
top louis vuitton handbags


Cisco CCNA 200-120 dumps


Cisco 642-902


ถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพเวลาประมาณ 18.30-19.00 น.
อาจารย์และบุคลากรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเิ่พิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อัจฉรา อินมอญ (ห้อง ป.4/3)
และลงชื่อได้ที่หน้าห้องธุรการ ภายในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2556