เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เปิดให้ผู้ปกครองและผู้สนใจยื่นเอกสารแสดงความจำนง เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเขียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 140 คน และชั้นอื่นๆตามจำนวนที่รับได้ ในปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 และห้องทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตฯ โครงการการศึกษาพหุภาษา จังหวัดชลบุรี หรือ ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตฯ บางเขน กรุงเทพมหานคร hot iPad Air portfolio case for sale

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_722-ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557.pdf