เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 หรือ Educa 2013

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งอาจารย์เ้ข้าร่วมงาน EDUCA 2013 : The 6 th Annual Congress for Teacher Professional Development หรือ งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 6 เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและงานจัดแสดงนิทรรศการูและสินค้าด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กำหนดนโยบายทางการศึกษาตลอดจนครูและคุลลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม พ.ศ.2556 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_734-Workshop-Educa2013.pdf