เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

Welcome Miss Faye Coldwell to Satit Kaset MP Lab School

Welcome to Satit Kaset MP Lab School
Miss Faye Coldwell

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ยินดีต้อนรับ Miss Faye Coldwell
นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารีสากล (Rotary Youth Exchange Program)จากประเทศแคนาดา
เดินทางมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
โดยจะร่วมเรียนและทำกิจกรรมกับนักเรียนระดับชั้น ม.6/2 และ นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 ตลอดภาคปลายนี้
และมีครอบครัวของ น.ส. วรรณพร คณาวัฒนกุล นักเรียนระดับชั้น ม.6/4 เป็นครอบครัวเจ้าภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_742-Ms. Faye Coldwell Timetable.pdf