เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการเลือกแนวทาง วางอนาคต ครั้งที่ 18 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว จัดโครงการศึกษานอกสถานที่
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 "โครงการเลือกแนวทาง วางอนาคต"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_756-แผ่นพับงานตลาดนัดอุดมศึกษา.pdf