เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

RSU JAPANESE FAIR 2013 มหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงาน RSU JAPANESE FAIR 2013 มหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 6
2013年度ランシットまつり:見て・聞いて・話して
ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในงานมีการแข่งขัน 5 รายการได้แก่
1) การแข่งขันตอบปัญหา ภาษาและความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
2) การแข่งขันทักษะการฟังภาษาญี่ปุ่น
3) การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
4) การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น
5) การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย
ISC CISSP exam  
CCIE 350-001 exam dumps  
cisco 642-902 dumps  
และภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น นิทรรศการเกี่ยวกับญี่ปุ่นโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยรังสิต,
มุมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น: การฝึกเขียนพู่กันญี่ปุ่น การแต่งกายชุดยูกาตะ,ซุ้มกิจกรรม เกมต่างๆ โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยรังสิต,การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร หนังสือ พจนานุกรม ฯลฯ ของผู้สนับสนุนการจัดงาน

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
1. น.ส. นาทาชา พลอยไพลิน นุท ม.6/2 ร้องเพลงญี่ปุ่น
2. น.ส. คอเรซอน มะลิ เบอร์ตัน ม.5/1 เต้นรำประกอบเพลงและเดินแบบ
3. น.ส. ณิชากร เศวตาภรณ์ ม.6/2 เต้นรำประกอบเพลง
4. น.ส.สุชานันท์ ป้อมประยูร ม.5/2 เต้นรำประกอบเพลง
5. น.ส.จินดาพร เสน่หา ม.5/2 เต้นรำประกอบเพลง
6 น.ส. ปาณิสรา มโนรมย์ภัทรสาร ม.5/3 เต้นรำประกอบเพลง
7. น.ส. ณัฏฐ์นรี ฤกษ์เกรียงไกร ม.5/4 แข่งขันทักษะการฟัง
8. น.ส.วิมลฉัตร วงษ์อยู่น้อย ม.5/3 แข่งขันทักษะการฟัง
9. น.ส. ชลิดา ปิยแสงเจริญ ม.5/3 ออกแบบชุดประหยัด Eco Sakura Colletion
10. นาย ศุภวิชญ์ ไพสิฐอนันต์ ม.5/4 ตอบปัญหาวิชาการ
11. น.ส.ธัญพิชา ชลวาสิน ม.6/2 ตอบปัญหาวิชาการ
12. นาย ธัชกร ธนรังสีกุล ม.5/1 ตอบปัญหาวิชาการ
13. นาย วรพล รุเชียรชัย ม.6/1 ประกวดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น
14. นางสาว ประภาพรรณ นาคทองแดง ม.5/2 เข้าสังเกตการแข่งขัน
15. นางสาว วรรณพร คณาวัฒนกุล ม.6/4 เข้าสังเกตการแข่งขัน
16. Miss Faye Coldwell เข้าสังเกตการแข่งขัน
swarovski belly button rings  
swarovski key rings  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_758-1-20131114125925.jpg