เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

งานประจำปี 2556 : การการแสดงกลางแจ้ง “ Colorful Cultures , Colorful World ”

กำหนดการการแสดงกลางแจ้ง ในงานประจำปี 2556 ครั้งที่ 11
“ Colorful Cultures , Colorful World ”
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 – 15.45 น.
ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
leather ipad cases


13.00 – 13.15 น. พิธีเปิดการแสดงกลางแจ้งครั้งที่ 11
13.15 – 13.25 น. การแสดงของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “เอกลักษณ์เลอค่า ลีลาแห่งวัฒนธรรม”
13.25 – 13.35 น. การแสดงของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 “Around the world in one”
13.35 – 13.45 น. การแสดงของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “Amazing Thailand”
13.45 – 13.55 น. การแสดงของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 “เรามา Sing Bring ไทย สู่สากล”
13.55 – 14.05 น. การแสดงของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 “ประถม 5 ซ่ะ ซ่ะ น่ารักปะ”
14.05 – 14.15 น. การแสดงของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 “ป.4 รักในหลวง รักษ์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”
14.15 – 14.25 น. การแสดงของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 “Color of Love”
14.25– 14.35 น. การแสดงของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 “It’s a small world”
14.35– 14.45 น. การแสดงของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 “P.๑ Yes! We are Thai”
14.45– 15.45 น. การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “จองถนน”
leather portfolio for ipad